Kuuyas tunga, 2014-05-23 på Stockholms Dramatiska Högskola, examination Performativ kritik 2013/14