Tavshedens Tableaux / Talbleaux of Silence, Kunsthallen Brandts 2011 ISBN: 978-87-7766-140-2

Material, Bianca Maria Barmen 2008 ISBN: 978-91-633-3701-7

Bianca Maria Barmen / Håkan Bengtsson Hare Linje, Dunkers Kulturhus 2007 ISBN: 91-974769-6-X

Dunkers Kulturhus 2002-2007, ISBN 13: 978-91-974550-6-0, ISBN 10: 91-974550-6-7 

Svensk Konst Nu 85 konstnärer födda efter 1960, författare Sophie Allgård och Estelle af Malmborg 2004 ISBN: 91-46-21022-9

Spejlinger i gips, Kunstakademiets Billedkunstskoler 2004 ISBN: 87-7945-033-4

Sveriges konst 1900-talet del 3 1970-2000, författare Mårten Castenfors, SAK publikation 110, 2001 ISBN: 91-973494-3-7

Bianca Maria Barmen, text Jan Håfström, Lunds konsthall 2000 ISBN: 91-88846-14-8